Beta

Avvocati Albanesi in Italia

Piazzale Clodio n. 18
Gjejë në hartë
  • 0

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Shoqata perndjek tutelimin e avokateve shqiptare apo me origine shqiptare ne Itali dhe jashte saj, duke valorizuar rolin social dhe etiken profesionale ne menyre te tille qe te jene garanci ne realizimin dhe respektin e te drejtave te njeriut. Per realizimin e obiektivave te saj, Shoqata prefiguron kryesisht te perhap vlerat e profesionit ligjor dhe te promovoje pjesmarrjen e avokatures me origine shqiptare ne organizmat e ndryshem, te mbikqyre e te aktivizohet ne lidhje me tutelimin e te drejtave te njeriut dhe ne vecanti te qytetareve shqiptare qe jetojne ne territorin italian, te propozoj projekt-ligje si per hyrjen ne fuqi te normave te reja ashtu edhe per modifikimin e atyre ekzistente si dhe te instauroj dhe te mbaj lidhje me institucionet italiane, shqiptare, nderkombetare dhe me privatet.

Detajet

Viti i themelimit
2019
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Italy
Aktivitetet
Mediat Sociale
Facebook Twitter