Beta

FORUM DONNE INDIPENDENTI

Via Buffolara, 80A
Gjejë në hartë
  • 0

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Mbështetje dhe realizim projektesh të karakterit femëror dhe jo vetëm me tematika të të drejtave të barabarta midis dy gjinive, aksione nganjëherë në kontrast me fenomenin e dhunës kundër gruas, promovim iniciativash që favorizojnë njohjen dhe specifikën në ambiente të ndryshme të jetës sociale, familjare dhe punëtore.
Promovim dhe shpërndarje të traditave, kulturave, kostumesh popullore të popujve në përgjithësi nëpërmjet manifestimeve me aktivitete socio-kulturore, sportive, patriotike duke nxitur e favorizuar kontaktet midis personave, enteve dhe shoqatave.

Sostenere e realizzare progetti di carattere femminile e non solo, con tematiche della parità e della uguaglianza sostanziale tra i generi, azioni volte al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne, promuovere iniziative che favoriscano il riconoscimento della specificità nei vari ambiti della vita sociale, familiare e lavorativa.
Promuovere e diffondere le tradizioni e la cultura e costumi dei popoli in genere, attraverso manifestazioni ed attività di carattere socio-culturale-sportive-patriottiche, coinvolgendo e favorendo contatti fra persone, enti ed associazioni.

Detajet

Viti i themelimit
2017
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Italy
Aktivitetet
Mediat Sociale
Facebook Twitter