Beta

OASA e.V.

Reinickendorfer Str. 69
Gjejë në hartë
  • 1

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

OASA e.V. (Organisation Albanischer Studenten und Alumni) është një organizatë joqeveritarë, e themeluar me 24.05.2014 në Berlin si union i studetëve dhe alumni shqiptarë nga disciplina dhe univerzitete të ndryshme me angazhim dhe motivim të jashtzakontë për të krijuar një platformë për studentë nga studentë dhe alumni në Berlin dhe rethinë. OASA është e regjistruar në regjistrin e gjykatës të Charlottenburg-ut dhe në Entin e financave për koorporata publike.
Qëllimet kryesore të organizatës janë përrrjetsimi i komunitetit shqiptarë, mbështetje aktive në intergrimin e tyre në shoqërinë dhe jetën e përditshme, prezantimi i gjuhës dhe kulturës shqiptare, si dhe shkëmbimi gjermano-shqiptarë në nivelin akademik, kultor dhe ndërkulturor nën idenë e mirkuptimit ndërmjet popujve. Një rol të rëndësishëm të punës tonë luan mbështetja e shkencës si dhe aktiviteteve bamirëse.
OASA është organizata e vetme studentore në Berlin që i drejtohet kumunitetit shqiptarë dhe gjerman dhe u mundëson antarëve dhe interesentëve të ndryshëm një platformë për takime personale, për shkëmbim profesional dhe të eksperiencës së tyre. Ne organizojmë regullisht ligjerata, prezantime (film, fotografi etj.), "Mbrëmje shqiptare" (gjerm. Albanische Abende) për studentë dhe akademik dhe diskutime me personalitete të ndryshëm reth tematikave të natyrës politike, ekonomike, sociale etj. Këtu takohen shqiptarë të rinjë për t´u njoftuar dhe lidhur kontakte personale.

Detajet

Viti i themelimit
2014
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Germany
Aktivitetet
Communications
Consulting/Training
Events
Policy Development
Research/Development
Volunteering/Mentoring
Other
Mediat Sociale
Facebook Twitter