Beta

RRJETI I BIZNESEVE SHQIPTARE GREQI

GORTYNIAS 8
Gjejë në hartë
  • 1

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Evidentimi i bizneseve te Bashkatdhetareve.
Mbështetje ne bashkëpunimin mes tyre dhe vendin ame.
Krijimi i strukturave ndihmese: Promovim, logjistike,këshillim, mbrojtje ligjore.
Pjesëmarrja ne rrjetet ndërshtetërore.
Edukimi profesional dhe punësimi i te rinjve emigrante.
etj.