Beta

Shoqata Shqiperia Ime

Via morosini, 10
Gjejë në hartë
  • 0

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Organizimin e veprimtarive në ndihmë të anëtarëve lidhur me konsiderimin e vështirësive që rrjedhin nga ndryshimet në sistemin ekonomik, social dhe juridik:
Informimin e anëtarëve mbi të gjitha shërbimet dhe ndihmat social-ekonomike, që vënë në dispozicion entet e ndryshme të shtetit, të cilat qytetarët shqiptarë mund t’i përfitojnë.
Mbështetjen e integrimit të anëtarëve në të gjitha nivelet social-kulturore.
Mbështetje dhe ndihmë për ҫdo anëtar në projektet e tij të jetës si punësim apo si student.
Dhënien e mbështetjes së anëtarëve që ndodhen në vështirësi ekonomike, psikologjike apo sociale.
Organizimin e veprimtarive që valorizojnë ҫdo formë arti dhe sporti me qëllim evidentimin e talenteve të mundshme dhe mbështetjen e tyre në rrugën e suksesit, sikurse mundësisht krijimin e skuadrave sportive me të rinjtë shqiptarë:
Realizimin brenda mundësive, në bashkëpunim me shoqata të tjera dhe entet lokale, të “hapësirave shqiptare” në mënyrë që t’u mundësojmë fëmijëve shqiptarë të lexojnë dhe shkruajnë gjuhën shqipe, të njohin historinë e Shqipërisë dhe evoluimin social, që e ka karakterizuar, me qëllim që brezat e rinj të jenë të vetëdijshëm dhe të vlerësojnë identitetin e tyre kombëtar.

Detajet

Viti i themelimit
2013
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Italy
Aktivitetet
Volunteering/Mentoring
Mediat Sociale
Facebook Twitter