Beta

  Platforma Interaktive e Organizatave
  Studentore dhe Rinore

  Harta interaktive është një platformë që shërben si bazë e të dhënave të organizatave rinore dhe studentore dhe individëve nga diaspora shqiptare në botë dhe vendet amë. Harta interaktive po ashtu synon të funksionojë si një platformë lehtë e qasshme që i ndihmon organizatat dhe individët të lidhen dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin.

  Regjistrohu

  12

  Lokacione

  Shih Location

  26

  Shkrimet

  Shih Shkrimet

  Programi

  Harta interaktive për organizatat studentore dhe rinore është pjesë integrale e një programi të implementuar nga GERMIN e që mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës. Ky program synon të krijojë ura bashkëpunimi mes organizatave rinore dhe studentore të diasporës shqiptare në botë me ato në Kosovë.

  Qëllimet kryesore të programit janë:

  Krijimi i platformave për bashkëpunim dhe rrjetëzim mes organizatave rinore, studentore dhe individëve profesionistë të diasporës shqiptare me organizatat e ngjashme në Kosovë;

  Krijimi i një rrjeti të strukturuar të të rinjëve/rejave shqiptarë/e në botë të cilët/at janë të vetëdijshëm/e për të drejtat e tyre politike, sociale dhe ekonomike në shtetin amë;

  Ngritja e kapaciteteve të organizatave rinore dhe studentore të diasporës shqiptare dhe atyre në Kosovë;

   

  Më Shumë

  Aktivitetet

  Ne synojmë të përdorim teknologjitë e reja në mënyrë që të lehtësojmë komunikimin dhe fuqizojmë lidhjet mes diasporës dhe shteteve të origjinës në Ballkan.

  Partnerët tanë

  alsaukchair@gmail.com dioribara Germin Global Albanians Foundation Instituti Zviceran i Studimeve Shqiptare - ISEAL Jusy Kolegji AAB OJQ THY ppu-prof_Rix Shoqata Ekspertet e Rinj Mjedisor (SHERM Albania) USEabm Whennyber

  Blogs

  Stafi

  Lirim Krasniqi holds a Master of Science in Political Theory and International Development from the University of Tirana, Albania, and Cuza University in Romania. He is currently completing his second master/specialization in Comparative Politics and Political Economy at the Central European University (CEU) in Budapest, Hungary. Krasniqi is a creative political researcher and policy analyst with a solid experience in various civil society organizations in Kosovo, with a focus on Migration and Diaspora, Political Economy, as well as Foreign and Security Affairs. He is the author of several policy analysis, policy briefs and articles published from Germin, and some of the most prominent journals/magazines in Kosovo. He has been engaged with Germin since 2017 and started the official engagement as policy analyst and project manager in 2018. As of March 2020, the new Board of Germin, appointed Krasniqi as Co-Executive Director of the organization.

  Lirim Krasniqi

  Co-Executive Director

  Sihana Bejtullahu has a background of more than 8 years working in leading positions in the Civil Society Organisations (CSO’s), she is specialized in carrying out all aspects of a project, from conception to execution and feedback, which has given her an excellent reputation in the field. She holds a Master Degree in School Psychology and Counseling at the University of Prishtina – Faculty of Philosophy.
  Bejtullahu was directly involved in programs supporting education and innovation systems within youngsters in more than 24 Kosovo municipalities of Kosova by transforming ideas with social design into concrete projects.
  Bejtullahu is also active in different groups of activists who advocate for human rights such as women’s rights, and other vulnerable groups. Bejtullahu has joined the Germin Team as a Program Director in November 2019. In her role, she fosters an environment of teamwork and ensures that strategy is clearly defined while overseeing performance and maintaining the moral of the team. As of March 2020, the new Board of Germin, appointed Bejtullahu as Co-Executive Director of the organization.

  Sihana Bejtullahu

  Co-Executive Director

  Arbnor Mjeku has finished his bachelor studies for Political Science at the University of Prishtina, and after his Master studies for European Integration and Public Administration. During his Master studies, he has completed one semester in the University of Cukurova in Turkey and another one in the University of Ljubjana.

  His professional career until now consists of different institutions and organizations which consist of the Ministry of Local Public Administration, Presidency of Kosovo Republic, Albanian Embassy in Kosovo and a few other non-governmental organizations. Arbnor will be our Project Officer within the Program “Engaging Diaspora Experts – EDP”.

  Arbnor Mjeku

  Project Officer

  Diana Morina është duke ndjekur studimet e nivelit master në Universitetin e Lundit në Suedi, në drejtimin Studime Shoqërore mbi Gjininë kurse studimet bachelor i ka përfunduar në drejtimin Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës.

  Morina ka një përvojë pune disa vjecare në sektorin e shoqërisë civile në Kosovë dhe tani si pjesë e ekipit të GERMIN është e angazhuar si hulumtuese dhe analiste e politikave.

  Më parë, Diana ka koordinuar programe të cilat kryesisht kanë synuar avancimin e barazisë gjinore në Kosovë dhe kësisoj ka punuar direkt me gra dhe të rinjë/reja. Ajo vazhdon angazhimin e saj si aktiviste feministe.

  Diana Morina

  Policy Analyst and Researcher

  Dielleza Gashi ka përfunduar studimet në fakultetin e shkencave kompjuterike. Gashi si e apsaionuar mbas artit ka përfunduar edhe trajnimet për dizajn grafik në United Pixels.

  Gjatë angazhimit profesional Gashi është angazhuar në platforma ku ka shprehur anën e saj kreative dhe sot vazhdon këtë angazhim në GERMIN.

  Inspirimin për krijimet e saj e gjen përmes hiking dhe aktiviteteve të tjera në natyrë

  Diellëza Gashi

  Graphic Designer

  Belina Blakaj i është bashkangjitur ekipit të GERMIN për punë praktike (internship).

  Ajo është duke ndjekur studimet në Universitetin Amerikan në Kosovë në drejtimin Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe në Universitetin e Prishtinës në degën e Filozofisë. Në të kaluarën Belina është angazhuar si Zyrtare për Marketing dhe gjithashtu si Zyrtare për Karrierë

  Ajo ka punuar edhe si vullnetare në organizatat të ndryshme me qëlllim që të shërbej në të mirë të komunitetit. Belina me një pasion për shkrimin, kohën e lirë e kalon duke shprehur kreativitetin e saj përmes historive të trilluara dhe poezisë.

  Belina Blakaj

  Intern

  Kontakti

  Lokacioni
  Rr. Tringë Smajli, nr.28/48
  Prishtinë, Kosovë, 10 000
  Tel
  +383 49 54 25 25