Beta

Kongresi Botëror i Shqiptarëve

Prizren, Kosova, 20000
Gjejë në hartë
  • 0

    Ngjarje
  • 1

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Kongresi botëror i shqiptarëve ( shkurtesa KBSH) është organizatë ndërkombëtare, ecila përfaqëson Bashkësinë Shqiptare dhe organizatat dhe shoqatat Shqiptare (me seli në
Prizren, Republika e Kosovës).
Kongresi botëror i shqiptarëve si organizatë avokon pranë qeverive të ndryshme,parlamenteve, organizatave ndërkombëtare, organizatave religjioze dhe organizatavetjera. Ajo përfaqëson pluralitetin e popullit shqiptar shtetror, ideologjik, fetar etj. dhe si
organizatë është politikisht paanshme. Organizata jonë do të veprojë vazhdimisht për integrimin e secilës njësi të saj, duke filluar nga integrimi i brendshëm i Shqipërisë, Kosovës, shqiptarëve në Maqedoni, atyre në Serbi
dhe Mal të Zi dhe integrimi i tyre i plotë në hapësirën shqiptare.

Detajet

Viti i themelimit
2016
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Kosovo
Aktivitetet
Advocacy
Communications
Events
Fundraising
Research/Development
Volunteering/Mentoring
Mediat Sociale
Facebook Twitter