Beta

Lapsh ''Naim Frashëri'', kantoni Aargaut

Aarau, Switzerland
Gjejë në hartë
  • 1

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Q ë l l i m e t

Ruajtja, kultivimi, pasurimi dhe zhvillimi i gjuhës dhe kulturës kombëtare
Zhvillimi i kompetencës gjuhësore te fëmijët e moshës shkollore, të rinjtë dhe të rriturit (shkrim-leximi e komunikimi në gjuhën shqipe)
Zhvillimi i kompetencës gjuhësore te fëmijët e moshës shkollore, të rinjtë dhe të rriturit (shkrim-leximi e komunikimi në gjuhën gjermane, frënge e italiane)
Ruajtja dhe forcimi i lidhjeve me farefisninë e vendlindjen
Ruajtja dhe kultivimi i traditës, normave dhe vlerave kulturore
Zhvillimi i vetëdijes, vetëvlerësimit dhe vetëpohimit
Prezantimi i kulturës, gjegjësisht vlerave kulturore
Përfitimi nga këmbimet e përvojat ndërkulturore
Zhvillimi i rrjetit kontaktues në mes bashkëkombësve tanë, vendasve e të tjerëve në Zvicër
Integrimi në sferat e ndryshme të shoqërisë zvicerane: arsimore, profesionale, sociale, kulturore …
Mirëkuptimi ndërkulturor dhe bashkëjetesa paqësore.

Detajet

Viti i themelimit
1993
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Switzerland
Aktivitetet
Advocacy
Mediat Sociale
Facebook Twitter