Beta

Lobi Euro Atlantik Belgjike nëndega Liezhë

Leige, Belgium 4020
Gjejë në hartë
  • 0

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Lobi Euroatlantik Shqiptar, është një organizatë jo qeveritare e cila ka për qëllim t’a bashkojë mbarë mërgatën shqiptare anekënd botës, rreth një ombrelle të përbashkët organizative..

Fokusi i lobit është të organizojë aktivitete në fushën e ekonomisë, punës, biznesit, interesa të organizuara në fushat sociale, në fushën e kohës së lirë, në fushën e kulturës ,shkencës, organizimin e seminarëve dhe debateve publike.

Pas themelimit në Belgjikë, është krijuar nëneda në qytetin e Leige.

Kryetar i ndëndegës njëzërit u zgjodh: Orhan Azemi,

Nënkryetar: Haki Mehaj

Sekretar: Flamur Meha (student i Fakultetit Juridik në Liezhe)

Gjithashtu u themeluan edhe Komisionet me sa vijon:

Komisioni për kulturë dhe sport: Ajtene Azemi

Komisioni për komunikim me media: Orhan Azemi

Komisioni për financa dhe kontabilitet: Gazmend Bunjaku

Detajet

Viti i themelimit
2016
Statusi legal
Informal
Vendi i Veprimit
Belgium
Aktivitetet
Advocacy
Communications
Events
Volunteering/Mentoring
Mediat Sociale
Facebook Twitter