Beta

Shoqata e Studenteve Shqiptare ne Slloveni

Vilharjeva cesta 27
Gjejë në hartë
  • 1

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Shoqata Studentore Shqiptare në Slloveni eshtë shoqatë vullnetare, e pavarur dhe joprofitabile.
Qëllimi i kësaj shoqate është bashkimi i studentave Shqiptarë në Slloveni, ngritja e nivelit shoqërorë dhe arsimor, organizimi i takimeve dhe mbrëmjeve manifestive.
Shoqata u formua të bashkojë studentet Shqiptarë në Slloveni nën një flamur të përbashkët, si një qenie me një zë të fuqishëm për të mbrojtur interesat shqiptare dhe ato të vendeve amë.
Shoqata po ashtu synon të promovon vlera, tradita dhe kulturë shqiptare tek populli Slloven me qëllim të ngritjes së vetëdijes rreth Shqipërisë, Kosovës si dhe regjioneve tjera shqip-folëse si dhe të nxis shkëmbim shoqëror dhe ekonomik ndërmjet këtyre kombeve.

Detajet

Viti i themelimit
2014
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Slovenia
Aktivitetet
Advocacy
Consulting/Training
Volunteering/Mentoring
Mediat Sociale
Facebook Twitter