Komuniteti shqiptarë në Slloveni po prezentohet

»KOMUNITETI SHQIPTAR NË SLLOVENI PO PREZENTOHET«/ »ALBANSKA SKUPNOST V SLOVENIJI SE PREDSTAVI«

Shoqata e studentëve shqiptarë në Slloveni në bashkëpunim me shoqatën FORUM ILIRIDA dhe Shoqatën ILIRIA nga Kopri, ju ftojnë që të merni pjesë në manifestimin »KOMUNITETI SHQIPTAR NË SLLOVENI PO PREZENTOHET« që do mbahet të shtunën më datë 13.05.2017 nga ora 09.00 – 14.00.

Manifestimi do të mbahet në Lubjane, në rrugën STRITARJEVA ULICA (gjendet tek Tromostovja në qendër te Lubjanës). Manifestimi do jetë me këtë përmbajtje:

1. PREZENTIMI I USHQIMEVE TRADICIONALE SHQIPTARE

2. PREZENTIMI I VESHJEVE, KËNGËVE DHE VALLEVE KOMBËTARE

3. PREZENTIMI I KOMBIT SHQIPTAR PËRMES PLLAKATAVE ME TEMATIKA TË NDRYSHME

4. Manifestimin e përkrah edhe kryetari i komunes së Lubjanes z. Zoran Jankovič dhe do të mbajë një fjalë rasti.

Društvo albanskih študentov v sodelovanju z društvom ILIRIDA in ILIRIA iz Kopra, Vas vabi da se udeležite prireditve »ALBANSKA SKUPNOST V SLOVENIJI SE PREDSTAVI« ki se bo odvijala v SOBOTO dne 13.05.2017 od 09.00 – 14.00 ure. Prireditev bo potekala v Ljubljani, na Stritarjevi ulici. Vsebina prireditve: 1. PREDSTAVITEV TRADICIONALNIH ALBANSKIH JEDI 2. PREDSTAVITEV ALBANSKIH NARODNIH NOŠ, PESMI IN PLESOV 3 .PREDSTAVITEV ALBANSKEGA NARODA PREK PLAKATOV Z RAZLIČNIMI TEMATIKAMI Prireditev podpira župan g. Zoran Jankovi, ki bo imel pozdravni nagovor. Veselimo se Vaše prisotnosti na tem za nas pomembnem dogodku.