Beta

Shpresa Programme - Hope

30 Avenons Road, Plaistow,
Gjejë në hartë
  • 3

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Programi Shpresa është një organizatë që udhëheqet nga përdoruesit e saj dhe punon për të avancuar edukimin dhe trajnimin e Shqip-folësve në Mbretërinë e Bashkuar. Ne përqëndrohemi në komunitetet e migrantëve të rinjë dhe ndihmojmë që ata të kyçen në shoqëri.