Beta

Union Deutsch-Albanische-Integration e.V

Essen, NRW, Deutschland
Gjejë në hartë
  • 1

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Qëllimi i UDAI është mbështetja e emigrantëve shqiptarë në integrimin e tyre në Shoqëri, në shkollimin dhe profesionalizim, në jetën profesionale, poashtu mbështetja në mirëmbajtjen dhe përforcimin e Identitetit kulturor dhe nacional.

- Integrimi gjuhësor
- Arsimi / Kultur
- Integrimi në jetën shoqërore
- Integrimi në jetën profesionale

UDAI:
- përkrah Identifikimin e gjeneratave te reja të rinisë shqiptare me Kulturën dhe Historinë shqiptare si dhe me Kulturën dhe Historinë gjermane
- aktivizohet për Mirëkuptim ndaj të tjerëve, heqjen e Paragjykimeve dhe tejkalimin e tyre
- përkrah ndërrimin e ndërsjelltë të Përvojës dhe Diturisë në mes Personave, Institucioneve dhe Kompanive në Gjermani, Kosovë e Shqipëri
-angazhohet për mbështetjen e Dialogut, Shoqërisë dhe Bashkëpunimit në mes të emigrantëve shqiptarë, të qytetarëve gjerman si dhe qytetarëve të nacionaliteteve tjera
- ka për qëllim që përmes mbështetjes së komunikimit të migrantëve shqiptarë në institucionet sociale dhe arsimore të regjionit, të rritë shanset dhe mundësitë për shkollim dhe punësim të gjeneratave të reja shqiptare

Detajet

Viti i themelimit
2015
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Germany
Aktivitetet
Advocacy
Consulting/Training
Policy Development
Volunteering/Mentoring
Sports
Mediat Sociale
Facebook Twitter