Tyreza për unifikimin e faktorit Shqiptar në Essen

Shoqata Shqiptare Union Deutsch-Albanische-Integration në Essen të Gjermanisë, në kuadër të punës se saj si shoqatë për  mbështetja e emigrantëve shqiptarë në integrimin e tyre në Shoqëri, në shkollimin  në jetë profesionale, poashtu  në mbajtjen dhe përforcimin e Identitetit kulturor  shqiptarë në Gjermani.

Më datë 17.12.2017 organizojë tryezë më temën Unifikim i faktori shqiptarë në Gjermani.

Për më shumë informacione këtu e keni linkun e facebook :https://www.facebook.com/events/1502799863166568/