Beta

Albanian - American Womens's Organization

888-C 8th Ave, #916,
Gjejë në hartë
  • 3

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Misioni i AAWO është të lartësoj shpirtin, statusin dhe zërin e grave dhe vajzave Shqiptare në mënyrë që ato të marrin pjesë në çdo aspekt të jetës. Qëllimi ynë është të punojmë të fuqizojmë gratë dhe vajzat kështu që ato i tajkalojnë vitet e luftës, shtypjes nga qeveria dhe traditave që i kanë lënë ato në margjina të shoqërisë.