Beta

Albanian Canadian Community Association of Toronto

85 Ingram Drive
Gjejë në hartë
  • 3

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

SHBSHK Toronto është një organizatë jo-përfituese që do të ofrojë një zë të bashkësisë shqiptare të Ontarios, duke ndihmuar në zhvillimin e kulturës, artit dhe trashëgimisë shqiptare në Ontario. SHBSHK Toronto vepron pa ndarje fetare, politike apo krahinore për të ruajtur frymën kombëtare shqiptare në Kanada. Ajo e kryen këtë nëpërmjet kultivimit të vlerave, kulturës, traditës kombëtare dhe gjuhës shqipe, si dhe ofrimit të shërbimeve të shumëllojshme për grupmoshat e ndryshme në bashkësinë shqiptare. SHBSHK përpiqet me përkushtim për një përfshirje të nderuar të bashkësisë shqiptare në shoqërinë kanadeze, rritjen e vlerave dhe emrit të shqiptarëve në Kanada, përfaqësimit sa më të plotë të tyre në struktura të ndryshme shtetërore e shoqërore si të barabartë mes gjithë kombësive të tjera në përbërje të shoqërisë shumë-kulturore kanadeze.