Beta

Doracaku i Diasporës për Avokim

Shqiptarët jashtë atdheut janë një vlerë e shtuar e shoqërisë tonë, dhe një faktor i rëndësishëm për të ndikuar në…

...