Beta

Etimologjia e fjalës Germin

Fjala Germin rrjedh nga gjuha latine, Germinare, që do të thotë “të fillojë të rritet” ose “të zhvillohet nga fara…

...