Aplikim për Vullnetar – “Albania Medical Team”

Me 24 korrik ne Prishtine dhe me 26 korrik ne Durres, do organizohen klinika falas per qytetaret nga “Albania Medical Team”, shoqate themelluar nga Dr Mario Ademaj nga California. Kerkohen vullnetar per keto dy data, prandaj nqofse keni mundesi ta shperndani informaten ne mesin tuaj dhe nqofse njihni persona qe mund te jene te interesuar, mund te ju a dergoni linkun e meposhtem te faqes se regjistrimeve si dhe ku gjinden me shume informata rreth ketij organizimi.
http://albanianmedicalteam.org/volunteer-application/