Federata e Shoqatave të Studentëve Shqiptarë në Zvicër organizon Kongresin e dytë.

Federata e Shoqatave të Studentëve Shqiptarë në Zvicër organizon Kongresin e dytë në historinë e saj.Prof. Dr. Don Antonio Bellusci nga Kalabria, do të ligjeroj mbi temën « Ruajtja e Kulturës Shqiptare ». Prof. Dr. Antonio Bellusci është prift arbëresh, gazetar, shkrimtar dhe etnolog.
Pas fjalimit të mysafir nderit, do të pason një rekapitulim i aktivitetëve të kaluara dhe një prezantim i projekteve të ardhshme të Federates. Në fund, do të hapim një fazë interaktive, ku të gjithë pjesëmarrësit e Kongresit do të kenë mundësinë të shtrojnë pyetje, të shprehin mendimet, të cilat mund të ia shtrojnë publikut, mysafirëve, delegatëve dhe kryesive të shoqatave të ndryshme.
Data: 28.10.2017
Ora:  14:00
Vendi: Salla 001 në universitetin e Bernit
Për me shumë informata këtu e keni linkun e Facebook-ut: https://www.facebook.com/Shoqata-e-Studentëve-Shqiptarë-në-Bernë-