Regjistrimi i Diasporës Shqiptare nga Maqedonia e Veriut

Për pjesëtarët e diasporës shqiptare me origjinë nga Maqedonia e Veriut

Nga data 1 mars 2021, deri me 21 prill zgjatë procesi i vetregjistrimit në adresën: https://census.stat.gov.mk/

Regjistrimi është shumë i rëndësishëm. Shpërndajeni dhe njoftoni të gjithë miqtë!

#Regjistrimi2021 #Diaspora #MaqedonieVeriut