“Shqiptarët në Australi, integrimi dhe ruajtja e lidhjeve me atdheun”

Ambasada e Republikes se Kosoves ne Australi, Konsullata e Pergjithshme e Nderit te Republikes se Shqiperise ne Brisbane, Konsullata e Nderit te Republikes se Shqiperise ne Adelaide ne bashkepunim me Komunitetet Shqiptaro Australiane ne Melbourne, Sydney, Brisbane dhe Adelaide, organizojne  konferencen e dyte me teme “Shqiptaret ne Australi, integrimi dhe ruajtja e lidhje me Atdheun”.

Konferenca nis me 9 Dhjetor ne Melbourne.