Javët e Kulturës Shqiptare në Austri

Kronikë kushtuar Ditëve të Kulturës Shqiptare në Austri të organizuara nga Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri e të pë,rkrahura nga ministria e Diasporës, Ambasadat e Republikave të Shqipërisë e të Kosovës si dhe nga Rrjeti i Afaristeve Shqiptar në Austri etj.

Përgatitur nga Radio Televizioni i Kosovës.