SFIDA E PËRFSHIRJES DIGJITALE 2020: PËRQAFIMI I ARSIMIT DIGJITAL PËR TË GJITHË

Convergence.Tech & Trybe.ID janë krenarë të vazhdojnë iniciativën tonë vjetore të komunitetit duke filluar Challenge 2020.

Sfida

COVID-19 ka pasur një ndikim të pashembullt globalisht, dhe industrisë së Edukimit iu desh të adaptohej pothuajse brenda natës. Pandemia ka nxjerrë në pah meritat për një të ardhme të studimeve të kombinuara krahas teknologjive të reja, por gjithashtu ka përkeqësuar ndarjen digjitale shoqërore dhe problemet e shëndetit mendor.

Sfida jonë Challenge 2020 synon të përdorë COVID-19 si një katalizator për ndryshimin dhe kërkon të krijojë zgjidhje të reja teknologjike për sektorin e arsimit që do të adresojnë çështjet e shëndetit mendor, mirëqenies digjitale, barazisë dhe diversitetit. Me këtë, ne shpresojmë të fuqizojmë një sfidë ndaj status-quos dhe të mundësojmë sukses arsimor për të gjithë fëmijët në mbarë botën.

Si funksionon

Sfida vijon në frymën e një Hakatoni, në të cilin ekipet e studentëve në mbarë botën inkurajohen të punojnë në bashkëpunim për të hartuar një zgjidhje të vlefshme për Deklaratën tonë të Problemeve 2020.

Për të marrë pjesë në Sfidë, ekipet me 2-6 studentë duhet të paraqesin një aplikim për regjistrim. Në fillim të Sfidës, pjesëmarrësit do të dëgjojnë përmes një serie prezantimesh nga ekspertët e industrisë për të vendosur Deklaratën e Problemit dhe më pas do t’ju jepen dhjetë ditë për të zhvilluar zgjidhjet e tyre. Shikuesit gjithashtu kanë  mundësi të bashkohen në këto prezantime – më shumë detaje mund të gjeni këtu.

Ata më pas do të paraqesin detaje rreth zgjidhjeve të tyre të propozuara të cilat do të shqyrtohen nga ne. Grupet që krijojnë propozimet më të mira do të ftohen të paraqesin zgjidhjet e tyre për një panel të gjykatësve specialistë dhe çmimet do të jepen për ekipet fituese.

Pse duhet të merrni pjesë?

Gjatë gjithë Sfidës, studentët do të kenë qasje me ekspertët e çështjeve të njohura në botë dhe këshilla prej mentorëve ekspertë. Për më tepër, ne do t’u ofrojmë ekipeve zhvillim të uebit falas, dizajn UX, modelim të të menduarit dhe kurse këshillimi për t’i ndihmuar ata në Challenge dhe të rrisin aftësitë e tyre digjitale.

Ne gjithashtu do të lëshojmë kredencialet digjitale për përfundimin me sukses të kurseve të trajnimit dhe përfundimin e Sfidës.

Pjesëmarrja

Sfida këtë vit do të jetë plotësisht virtuale dhe është e hapur për të gjithë studentët e Shkollave të Mesme, Kolegjit dhe Universitetit në mbarë botën. Kjo ngjarje është plotësisht falas dhe ne inkurajojmë ekipet nga një gamë e gjerë e sfondeve globale të marrin pjesë, veçanërisht ato grupe që aktualisht nuk përfaqësohen, në mënyrë që të mund të kapim një larmi perspektivash në zgjidhjet që dalin.

Kjo është një sfidë që tërheq ato grupe të interesuara për të përdorur potencialin e teknologjive digjitale për të përmirësuar rezultatet arsimore për fëmijët në të gjithë botën. Përderisa nuk është thelbësore, ne sugjerojmë që ekipet të përbëhen nga studentë ‘teknik’ dhe ‘jo-teknik’ për të siguruar zgjidhje të suksesshme – detajet mbi përbërjen e sugjeruar të ekipit mund të gjenden këtu.

Burimi: Këtu