Beta

Pyetësor: Vota e Diasporës

Organizata jo-qeveritare Germin, e cila për temë fokusi ka Diasporën, është duke e implementuar iniciativën Dialogu i Strukturuar për të…

...