Beta

DiasporaFlet n’Oslo

Germin dëshiron të falënderojë përzemërsisht të gjithë pjesëmarrësit dhe kontribuuesit në takimet tona në Norvegji. Ne, kemi mbledhur shumë të…

...