Beta

Lidhja e Diasporës Globale Shqiptare

GERMIN është një organizatë jo-fitimprurëse e themeluar në vitin 2014 dhe sot është organizata udhëheqëse për angazhimin e Diasporës Globale…

...