Beta

Bashkësia Shqiptare Prefektura e Istres

Dalmatinova ulica, Pula, Croatia
Gjejë në hartë
  • 2

    Ngjarje
  • 1

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Ruajtja dhe kultivimi i gjuhës, kulturës dhe traditave shqiptare.