Beta

ILIRI Asbl - Association des Albanais et Amis au Luxembourg

1, rue Tony Bourg
Gjejë në hartë
  • 4

    Ngjarje
  • 1

    Shkrime
  • 0

    Degë

Përshkrimi

Shoqata Iliri ASBL shqiptarët dhe miqtë në Luksemburg u zyrtarizua në vjeshtën e vitit 2006, por ajo ka filluar në fund të vitit 2001. Më parë u krijua grupi i kengeve dhe valleve "Les Aigles-Shqiponjat" i cili punon në aktivitete kulturore, më vonë retth 2005 pati nevojë për një lëvizje më të plotë për të marrë pjesë në aktivitete politike sociale. Ne 2006 u rregjistrua ne regjistrin themeltare te shoqateve në Luksembourg. Shoqata jonë ka për qëllim të promovojë kulturore, aktivitete social, sportive dhe argetuse për të rriturit dhe fëmijët; të punojë për zhvillimin dhe integrimin e komunitetit shqiptar në Dukatit të Madh dhe Rajoni Madhe. Zhvillojnë aktivitete që promovojnë njohjen e gjuhës dhe kulturës. Përfshi këtu objektivat të krijojë ose zgjerojë , mbështetje, shprehje sociale, aktivitete kulturore dhe sportive për anëtarët e saj. Te krijoje ura lidhese në mes të huaja dhe vendase, propagndoj educimin sociale dhe civile të anëtarëve të saj në mënyrë që të kontribuojë në integrimin harmonike te tyre si dhe pjesëmarrjen në jetën publike.