FTESE PER FESTEN E FOLKLORIT SHQIPTAR

Shoqata ILIRA në Tongeren ju fton të merrni pjesë në edicionin e dytë të lorjave popullore në Belgjikë.Prania e elementeve e lojrave  të ndyshme  sjellin një sfere të  mrekullueshme e te paharrueshme.

Ky lloj aktiviteti është me i madhi në Bëlgjikë me bashkëpunim me të gjitha shoqatat shqiptare ketu në Belgjikë

Qellimi eshte zhvillimi i Lojrave Popullore me te gjitha Shoqatat te cilat jane aktive ketu në Belgjikë. Ne shpresojmë qe Lojrat Popullore të jenë një kontrubim në  ndërtimin e një bote më të mirë duke edukuar të rinjtë nëpërmjet të ushtruarit te aktiviteteve sportive  pa asnjë  loj forme diskriminimi dhe me shpirtin Olimpik, i cili kërkon mirëkuptim të ndërsjelltë  miqësise e solidaritetit .

Ky ёshtё një aktivitet me karakter social- kulturor , të bej njohjen me traditat tona kombëtare me anёn e përformimeve të këngëve, valleve dhe lojrave popullore etj…

Aktiviteti këtë vit do të përfshijë fëmijë dhë të rinj  të cilët do të vijnё nga Belgjika, Franca, Gjermania e Luxemburgu.