Shoqata Shqiptare në Luksemburg ILIRI Asbl organizon ”Festivali i Kulturës së Emigrantëve”

Shoqata e Shoqatës  Shqiptare në Luksemburg ILIRI Asbl – Association des Albanais et Amis au Luxembourg, organizon festivalin ”Festivali i Kulturës së Emigrantëve”.

Festivali fillon nga data 3 mars dhe vazhdon deri më 5 mars 2017.

Për më shumë informata linku në Facebook: http://albanaisduluxembourg.blogspot.com/