Bashkëpunimi mes Shoqates Hotla dhe Diaspora-Hilft

Me shumë kënaqësi ju njoftojmë se shoqata Hotla në bashkëpunim me vendasin tonë në Zvicër, Nefail Ademi, nga Shoqata Diaspora-Hilft solli 4 krevat spitalor.
Këto krevate kanë edhe një vitrinë të vogël anësore me fjoka, dhe janë me motor hidraulik dhe më rrymë për t’u ulur lart poshtë dhe gjithashtu me pozicione të ndryshme për të sëmurin.
Me shume respekt,
Shoqata HOTLA , 24.04.20164 musli-bakiu-768x5519 101-1