Call for application 2018-2020

Për periudhën 2018-2020 UWC Kosova ofron këto bursa:

  • UWC Adriatic, Itali, 100% bursë
  • UWC Costa Rica, Kosta Rikë, 100% bursë
  • UWC Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë, 75% bursë
  • UWC Pearson, Kanadë, 100% bursë

Më 15 shkurt ka përfunduar afati për aplikim për vitin 2018.