Kualifikimi si avokat në Mbretëri të Bashkuar

BALA (British-Albanian Lawyer Association), është duke organizuar një ngjarje më 5 korrik 2017 në Ambasadën e Kosovës në Londër, nga ora 18:30-19:30, e cila ka për qëllim takim me studentët dhe të tjerët të cilët dëshirojnë të kualifikohen si avokatë në Mbretëri të Bashkuar.

Ne (BALA) do të kemi një panel të avokatëve të cilët do të japin udhëzime dhe do të flasin për fazat drejt kualifikimit dhe për përvojën e tyre profesionale.

Po ashtu, gjatë ngjarjes do të jetë edhe pjesa e pyetjeve dhe përgjigjeve që lidhen me temat e diskutimit.

Gjeni të bashkangjitur posterin me informata dhe ndajeni me të gjithë ata që duanë të dinë më shumë rreth kualifikimit si avokat. Pas ngjarjes do të ketë edhe koktej.

RSVP: [email protected]

***

BALA is organising an event on 5 July at the Kosovo Embassy aimed at students and others wishing to qualify as lawyers in the U.K. We will have a panel of barristers and solicitors who will give guidance and talk about stages to qualification and their professional experience. There will also be a question and answer session during which the panel will answer questions relating to the topics of discussion. This is in line with one of our aims which is to support future generations of lawyers. See attached flyer for details and share it with all those who wish to find out more about qualifying as a lawyer. We receive enquiries from students and others individually so this is a great opportunity to have all your questions answered and to meet qualified lawyers. The event will be followed by a drinks reception. We hope to see at the event as many aspiring lawyers as possible.