Albanian Australian Islamic Society – AAIS organizon Kid’s Movie Night

Albania Australian Islamic Society-AAIS, me daten 14/01/2017 organizon një natë filmi për femijët.
Filmi që do luhet në këtë natë është Pete’s Dragon..

Për më shumë informata këtu e keni edhe linkun e Facbook-ut https://www.facebook.com/events/264025620682639/