Hapet klasa mësimore për Gjuhën Shqipe në Australi

Organizata Shqiptare Albanians Connect  në Dandenong Victoria të Australisë hap klasë mësimi në gjuhën shqipe për fëmijët shqiptarë që jetojnë Dandenong  për vitin shkollor 2017-2018.

Të  gjithë prindëritë që kanë  dëshirë t’i  regjistrojnë fëmijët mund ta bëjne këtë duke klikuar mbi këtë, link https://www.vsl.vic.edu.au/enrol/

Fillimisht do të këtë vetëm një klasë dhe mësuese e gjuhës shqipe  do të jetë Juleda Hoxhallari.
Për më shumë informata këtu e keni linkun e Facbook-ut  https://www.facebook.com/albanians.connect.page/