Albanian Parade 2018 Fundraiser!

Join us in supporting Albanian Parade 2018? We are raising money for Rrenjet Shqiptare – Albanian Roots Non Proffit Organization. The albanian parade excists because of the small individual donations our Albanian American comunity contributes and from our hard working volunteers.

Your contribution will make an impact, whether you donate $5 or $500. Every little bit helps.

Thank you for your support.

Bashkohu me ne në mbështetjen e paradës shqiptare 2018? Ne po ngremë para për rrenjet shqiptare – rrënjë shqiptare nuk është organizatë e proffit. Parada shqiptare excists për shkak të donacioneve të vogla individuale të komunitetit tonë amerikan kontribuon dhe nga vullnetarët tanë të vështirë të punës.

Kontributi yt do të bëjë një ndikim, në qoftë se i jep $ 5 ose $ 500. çdo pak të ndihmon.

Faleminderit për mbështetjen tënde.