Ditë e diaporës n’Kamenicë

Aktivitetet gjatë “Ditëve të Diasporës -2017
DiasporaFlet n’Kamenicë
Më 15.7.2017 në orën 18:00
Më 24.7.2017, në orën 10:00
Koloni artistike me fëmijë të diasporës dhe me vendës.
Më 24.7.2017, në orën 14:00
Piknik.
Më 25.7.2017, në orën 10:00
Vizitë objekteve të trashëgimisë kulturore.
Më 25.7.2017, në orën 20:00
Shfaqje teatrore.
Më 26.7.2017, në orën 16:00
Pingpong.
Më 26.7.2017, në orën 18:00
Volejboll.
Më 26.7.2017, në orën 19:00
“Street ball”.
Më 26.7.2017, në orën 20:00
Lojëra dhe ushqime tradicionale