Ditë e Diasporës në Gjakovë

Komuna e Gjakovës organizon këto aktivitete për nder të ditvë të diasporës.
30 korrik 2017 – Gara e kërcimit nga Ura e Fshejtë;
1 dhe 2 gusht 2017 – Organizime për bashkatdhetarët, koncert me grupe të ndryshme muzikore,
këngëtarë, ushqime tradicionale (Vendi “Çarshia e Vjetër”).