Ditë e diasporës në komune e Suharekës

Komuna e Suharekës organizonë këto aktivitete për Ditë e diasporës,
Më 25.7.2017
“Streetball” – vendi: Sheshi “Ibrahim Rugova”, qendra e qytetit, në orën 10:00-15:00.
Aktivitet – Promovimi i librit “Nënqielli ynë” , i autorit Musli Kabashi -Qendra e Rinisë –
“Shtëpia e Fellbahut”, në orën 17:00.
Më 26, 27 korrik 2017
“Beach Volleyball”
Sheshi “Ibrahim Rugova” , qendra e qytetit, në orën 10:00 – 15:00.
Më 28.7.2017
Koncert festiv – sheshi “Ibrahim Rugova”, qendra e qytetit, në orën 20:00.
Më 30.7.2017
“Moto miting” – sheshi i muzeut të qytetit, në orën 20:00 -22:00.
Më 4.8.2017
Koncert (Revy e traditës dhe e folklorit ) – vendi: amfiteatri në Mushtisht, në orën17:00.
Më 5.8.2017
Promovim i librit “100 vite Samadrexhë”, i autorit Qazim Voci;
Vendi: Samadrexhë , në orën 10:00.