Ditët shqiptare në Bavari

Komuniteti shqiptar në Bavari, i organizuar në shoqata, klube dhe forma të tjera institucionale, organizon edhe këtë vit manifestimin tradicional “Ditët Shqiptare në Bavari”. Ky manifestim organizohet nën patronazhin e Konullatave të Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës, në Mynih, Organizohet fillojnë nga 31 maj 2019, dhe përfundojnë më 6 korrik 2019. Për më shumë, shih kalendarin e aktiviteteve kulturore.