Dokumentar për muzikën polifonike Shqiptare

Labëri Larë Në Hënë (Washed by the Moon)
Dir. Dan Shutt, 2018, 56 min.

Labëri Larë Në Hënë është manifestim i rezistencës së traditës së këndimit polifonik shqiptar kundrejt ndryshimeve kohore. Këngëtarët e Këngëve Labe prej tre gjeneratave të njëpasnjëshme shpjegojnë ndërlidhjen e tyre të thellë shpirtërore me dhe përmes këngëve të tyre.  

Shfaqja e dokumentarit do të jetë më 13 shtator 2018, në Londër. Informacione më të hollësishme për sa i përket dokumentarit dhe lokacionit mund të gjeni në këtë link.

Documentary screening about Albanian polyphony, London, 13 September 2018