Dramë “Besa e madhe”

Aktorët pranë shoqatës Shqiptaro-Gjermane Münsterland, shfaqin më 23 mars dramën“Besa e Madhe“.

Shfaqja fillon nga ora 19:00, dhe hyrja është 7 EUR.