Grill familjar nga shoqata TASH

Grill familjar

Shoqata Tash në Gjermani organizon Grill familjar në ditën e fundit të verës.

Data: 23.09.2018
Vendi: Familja Kolping Eppingen
Nansentraße 6, 75031 Eppingen
Qyteti: Eppingen
Koha: 13:00