Komunikimi : Art & Aftësi – Lozanë

Seminar i organizuar nga Swiss Albania Event

Dëshironi të mësoni bazat e komunikimit verbal dhe jo verbal?
Dëshironi të mësoni se si ti përçoni bashkëfolësit idetë, mendimet, mesazhin në mënyrë sa më të qartë dhe koncize?
Dëshironi të mësoni teknika konkrete se si të komunikoni më me konfidencë?
Dëshironi të mësoni si të bëni pyetjet e duhura, në mënyrë që të fitoni besimin e bashkëbiseduesit?

Raporti i sukseshëm, bashkëpunimi dhe marrëdhënia efektive është si paraja, vetëm atëhere kur del një problem, kuptojmë që nuk kemi mjaft.
Këto marrëdhënie që ne ngremë me anë të komunikimit konstruktiv, janë networket e jetës, dhe cilësia e jetës sonë varet nga cilësia e këtyre marëdhënieve, varet nga cilësia e komunikimit.

Për kë është ky seminar?

Për këdo që dëshiron të përmirrësoj aftësitë e komunikimit.
Për këdo që dëshiron të arrij rezultate ndryshe si në jetën e tij personale apo profesionale.
Për këdo që është i interesuar të mësoj gjëra të reja.

Seminari organizohet nga:
SwissAlbania Event

Trajneri: znj. Shpresa Rupar

Kush është Shpresa Rupar?

Praktikante & Master Praktikante e Programimi Neuro-Linguistik,
Life & Business Coach
si dhe
e vetmja trajnere ndërkombëtare e liçencuar e Programimit Neuro-Linguistik™ për territorin e Shqipërisë dhe Kosovës.

 

https://www.facebook.com/events/436265800314220/