Konferencë me Prof. Pëllumb Xhufi – “Portreti i vërtet i Skënderbeut sipas dokumenteve”

Konferencë me Prof. Pëllumb Xhufi 

“Portreti i vërtet i Skënderbeut sipas dokumenteve”