Konferencë për Mësimin Plotësues në Gjuhën Shqipe

Koha: 14:00-16:30,

Vendi: Schulhaus Aemtler A, (Aula), Bertastrasse 50, 8003 Zürich

Të bashkangjitur mund ta gjeni programin e Konferencës.