Samiti i Edukimit dhe Planifikimit të Karrierës

Asociacioni i Diasporës Shqiptare në Amerikë organizon Saminitin e Eduktimit dhe Planifikimit të Karrierës në Yonkers, Neë York.

Ky samit do mbulojë fushat si:

Edukim;

Media;

Shëndetësi;

Drejtësi;

Art dhe Kulturë, dhe

Teknologji Informative.  

Për më shumë të dhëna për panelistët klikoni Këtu.