Shpëto Jetë

“Që nga paslufta, kur shkalla e vdekshmërisë ka qenë 29 foshnja në 1,000 lindje, tash kemi arritur ta ulim në 11 vdekje në 1,000 lindje.”

Die Stiftung ‘Action for Mothers and Children’ (AMC) hat eine einfache und doch starke Mission, nämlich die nationale Kindersterblichkeitsrate Kosovos zu senken. Lag diese zuvor noch bei 29 von 1’000 Geburten, konnte sie seit der Nachkriegszeit auf 11 Tode pro 1’000 Geburten gesenkt werden. Nichtsdestotrotz haben wir noch immer eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten in Europa.

Mit diesem Ziel vor Augen entwickelt AMC ein Gesundheitsprogramm mit der Vision der Kindersterblichkeitsrate vorzubeugen und zusätzlich die nationalen Qualität der Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern, die Müttern und Kindern entgegengebracht werden. Dies ist auch der Grund warum wir das zweite Jahr in Folge das Spendenevent in Zürich veranstalten und Sie um Ihre Unterstützung beim Aufbau eines nachhaltigen und lebensrettenden Programms bitten.


Fondacioni ‘Aksioni për Nëna dhe Fëmijë’ ka për qëllim kryesor uljen e shkallës së vdekshmërisë të foshnjave në vend. Që nga paslufta, kur shkalla e vdekshmërisë ka qenë 29 foshnje në 1,000 linjde, tash kemi arritur t’a ulim në 11 vdekje në 1,000 lindje – shifër që ende mbetet më e larta jo vetëm në rajon por edhe në Evropë.

Andaj, Fondacioni zhvillon programe të shëndetësisë me qëllimin që të parandalojë dhe ulë shkallën e vdekshmërisë si dhe të përmirësojë shërbimet e shëndetit për nënat dhe foshnjet. Kjo është edhe arsyeja përse po e organizojmë këtë ngjarje bamirëse me Diaporën tanë në Cyrih – të kërkojmë mbështetje për qëndrushmërinë e programeve tona.