Të festojmë së bashku në New York për festat e fundvitit

Albanian Americans in Architecture construction,and Emgineering-AAACE, organizon mbrëmje festive me rastin e festave të fund fundviti. Mbrëmja do të shoqërohet me muzikë pije dhe ushqim.

  • Data : E martë. 19,12,2017
  • Ora :6.30-9.30 PM.
  • Vendi : Terrace 54 – 1717 Broadway, 5th floor, New York,
    Për më shumë informata këtu e keni linkun e facebook -ut: https://www.facebook.com/aaace.usa/